grzęda

 
Słownik języka polskiego PWN
grzęda
1. «pas ziemi uprawnej w ogrodzie lub na polu ograniczony rowkami»
2. «drążek, na którym odpoczywa ptactwo domowe»
3. «forma rzeźby skorupy ziemskiej podobna do wału»
4. «w alpinizmie: wąska wypukłość na stromym zboczu biegnąca z góry na dół»

• grzędowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego