handicap

 
Słownik języka polskiego PWN
handicap [wym. handikap, hendikap]
1. «wyrównanie szans przeciwników przez stworzenie słabszemu z nich lepszych warunków; też: zawody, w których stosuje się takie wyrównanie szans»
2. «korzystna lub niekorzystna sytuacja albo cecha – odpowiednio – ułatwiająca lub utrudniająca osiągnięcie jakiegoś celu»

• handikapowy • handikapować
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego