harcmistrz

 
Słownik języka polskiego PWN
harcmistrz «wyższy stopień instruktorski w harcerstwie; też: instruktor harcerski mający taki stopień»
• harcmistrzyni
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego