haridźan

 
Słownik języka polskiego PWN
haridźan, haridżan «w Indiach: osoba zajmująca najniższe miejsce w hierarchii kastowej lub wykluczona z kasty»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego