heglizm

 
Słownik języka polskiego PWN
heglizm
1. «system filozoficzny Hegla»
2. «poglądy, szkoły i kierunki filozoficzne nawiązujące do filozofii Hegla»

• heglistowski • heglista • heglistka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego