hej

 
Słownik języka polskiego PWN
hej
1. «wykrzyknik używany dla zwrócenia czyjejś uwagi, np. Hej, z drogi!, Hej, poczekaj.»
2. «rodzaj pozdrowienia używanego przez młodych ludzi wtedy, gdy się witają lub żegnają»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego