heksapla

 
Słownik języka polskiego PWN
heksapla «zestawienie w kolumnach sześciu różnych wersji tekstu Starego Testamentu»
• heksaplarny
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego