hellenizacja

 
Słownik języka polskiego PWN
hellenizacja
1. «wywieranie wpływu na kultury antyczne przez kulturę starożytnej Grecji»
2. «uleganie wpływom kultury greckiej i przejmowanie języka greckiego przez ludność niegrecką świata starożytnego»

• hellenizacyjny • hellenizować • hellenizować się
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego