herold

 
Słownik języka polskiego PWN
herold
1. «w średniowieczu: urzędnik ogłaszający w imieniu władcy ważne zarządzenia lub wydarzenia»
2. «w XII–XVI w.: osoba, do której należała jurysdykcja w sprawach obyczajów rycerskich»
3. «zwiastun lub głosiciel nowej idei»

• heroldowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego