hetajrowie

 
Słownik języka polskiego PWN
hetajrowie «w starożytnej Macedonii: ciężkozbrojna jazda, w której służyli przedstawiciele arystokracji»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego