homosfera

Słownik języka polskiego PWN*

homosfera «warstwa atmosfery ziemskiej, w której skład chemiczny (z wyjątkiem pary wodnej, dwutlenku węgla i ozonu) i średnia masa cząsteczkowa powietrza nie ulegają zmianom wraz ze wzrostem wysokości»
• homosferyczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego