i  II

Słownik języka polskiego PWN*

i II
1. «spójnik łączący zdania lub inne wyrażenia odnoszące się do tych samych przedmiotów lub faktów, np. Tańczą i śpiewają., albo sygnalizujące zakończenie danej wypowiedzi, np. Nie wracam, i koniec.»
2. «spójnik komunikujący, że zdarzenie nazywane przez czasownik trwa długo lub często się powtarza, np. On tylko śpi i śpi.»
3. «spójnik łączący zdania komunikujące o zdarzeniach równoczesnych lub następujących po sobie, np. Siedział i patrzył przed siebie., albo przyłączający zdanie, które wyraża konsekwencję tego, o czym wcześniej była mowa, np. Upadła i złamała nogę.»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego