ideologia

Słownik języka polskiego PWN*

ideologia «system poglądów, idei, pojęć jednostki lub grupy ludzi»
• ideologiczny • ideologicznie • ideolog
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego