ilustrować

 
Słownik języka polskiego PWN
ilustrować
1. «opatrywać teksty ilustracjami»
2. «uzupełniać, wyjaśniać, unaoczniać coś za pomocą komentarza, dokumentacji, zdjęć itp.»
3. «interpretować coś, posługując się słowem, gestem, mimiką itp.»

• ilustrator • ilustratorski • ilustratorka • ilustratorstwo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego