image

Słownik języka polskiego PWN*

image [wym. imaż, imidż] «sposób, w jaki jakaś postać, organizacja itp. jest postrzegana i oceniana»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego