imbibicja

 
Słownik języka polskiego PWN
imbibicja «zjawisko przepajania i przeobrażania skał przez roztwory pochodzenia magmowego»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego