immunitet

Słownik języka polskiego PWN*

immunitet
1. «przywilej chroniący osoby pełniące określone funkcje przed pociągnięciem do odpowiedzialności sądowej»
2. «w średniowieczu: przekazanie feudałowi władzy sądowniczej w jego dobrach oraz odstąpienie mu świadczeń pobieranych poprzednio z tych dóbr przez panującego»

• immunitetowy
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego