import

 
Słownik języka polskiego PWN
import
1. «kupowanie za granicą towarów lub usług i sprowadzanie ich do własnego kraju»
2. «towary przywiezione z zagranicy»
3. inform. «umieszczenie w danej aplikacji tekstu, rysunku itp. stworzonego za pomocą innej aplikacji»

• importowy • importer • importerski • importować
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego