in fidem

 
Słownik języka polskiego PWN
in fidem «za zgodność – potwierdzenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego