indukcja

Słownik języka polskiego PWN*

indukcja
1. «w logice: wyprowadzanie wniosków ogólnych z przesłanek będących poszczególnymi przypadkami tych wniosków»
2. «w naukach empirycznych: metoda badawcza prowadząca do uogólnień na podstawie eksperymentów i obserwacji faktów»
3. «wzbudzenie prądu lub ładunku elektrycznego pod wpływem czynników elektrycznych lub magnetycznych»

• indukcyjny • indukcyjnie
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…W stosunku do przyjętego w niniejszej pracy sposobu traktowania kanonów indukcji wysuwane bywają rozmaite zastrzeżenia. Główny zarzut polega bodaj na tym…

 

…jest fundamentalny dla wszystkich sposobów postępowania zwanych indukcyjnymi. Ponieważ rola indukcji w nauce oraz działalności praktycznej nie daje się zakwestionować, warto…

 

…erytrocytów wołu. Podawanie białka obcego gatunkowo wiąże się z niebezpieczeństwami indukcji odpowiedzi odpornościowej i reakcji uczuleniowej. Obecnie preparaty SOD otrzymuje się…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego