inkasent

Słownik języka polskiego PWN*

inkasent «pracownik elektrowni, gazowni pobierający należności od płatników w miejscu ich zamieszkania»
• inkasencki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego