intensywny

Słownik języka polskiego PWN*

intensywny
1. «mający duże natężenie»
2. «charakteryzujący się dynamiką, wzmożoną aktywnością»

• intensywnie • intensywność
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…samym wpływa na obniżenie liczebności populacji. Z kolei przy niezbyt intensywnej presji roślinożerców populacje roślin mogą zwiększać liczebność. Takie zjawisko obserwowano…

 

…sporze o budowę masztu w Gąbinie.
– Nie wprowadzono regulacji prawnych.
Intensywny program zalesiania obszarów i terenów nieprzydatnych dla rolnictwa:
– Program zalesiania…

 

…zmienność postrzeganych obiektów podwyższają tę wrażliwość. Ogólnie biorąc, percepcja jest najintensywniejsza w warunkach zbliżonych do biologicznego optimum klimatyczno-środowiskowego. Wszelkie odchylenia…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego