intuicja

 
Słownik języka polskiego PWN
intuicja
1. «przeczucie, zdolność przewidywania»
2. filoz. «poznanie bezpośrednie, niepoprzedzone rozumowaniem»
3. psych. «narzucające się przekonanie, którego nie można w pełni uzasadnić»

• intuicyjny • intuicyjnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego