izotropia

 
Słownik języka polskiego PWN
izotropia «charakterystyczna cecha ciał, głównie niekrystalicznych, polegająca na tym, że we wszystkich kierunkach wykazują one te same właściwości fizyczne»
• izotropowy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego