jamb

 
Słownik języka polskiego PWN
jamb
1. «w wersyfikacji antycznej: stopa wierszowa złożona z sylaby krótkiej i długiej»
2. «w języku polskim: stopa złożona z sylaby nieakcentowanej i akcentowanej; też: wiersz pisany tą miarą»
3. «wiersz o satyrycznej lub żartobliwej treści, nawiązujący do tradycji greckiej»

• jambiczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego