jaskrawo-

 
Słownik języka polskiego PWN
jaskrawo- «pierwszy człon przymiotników złożonych wskazujący na dużą intensywność określonej barwy»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego