już

Słownik języka polskiego PWN*

już
1. «partykuła komunikująca, że dany stan rzeczy zaczął się lub zakończył wcześniej, niż to przewidywano, np. Nie mam już pieniędzy., albo że miał miejsce dawno lub trwa, będzie trwać długo, np. Mecz trwa już godzinę.»
2. «partykuła uwydatniająca niewielką odległość między czasem wypowiedzi a przewidywanym początkiem lub końcem danego zdarzenia, np. Do wakacji już tylko miesiąc.»
3. «partykuła komunikująca, że niewiele brakowało, by dany stan rzeczy nastąpił, np. Już miał się z nami przywitać, ale ktoś go zawołał.»
4. «partykuła komunikująca, że to, co się stało, spełnia oczekiwania mówiącego, np. To już wystarczy na zaliczenie zajęć.»
5. «partykuła podkreślająca niezgodność czyjegoś zachowania z przyjętą normą, np. To już wielka przesada.»
6. «partykuła użyta w zdaniu wykrzyknikowym lub rozkazującym: wyrażająca wolę, by zmiana danego stanu rzeczy nastąpiła w tej chwili, np. Wyłącz to już!»
7. «partykuła użyta w odniesieniu do czasownika w trybie rozkazującym wprowadzająca zdanie, które ma nakłonić adresata do zmiany jego zachowania lub postępowania, np. Już nie płacz.»
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego