kalkulacja

 
Słownik języka polskiego PWN
kalkulacja
1. «obliczenie kosztów przypadających na jednostkę wytwarzanych, sprzedawanych lub nabywanych towarów i usług»
2. «rozważanie szans na powodzenie jakichś działań i planowanie ich przebiegu»

• kalkulacyjny • kalkulować
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

jak Gomułka, który na odwrocie paczki papierosów robił naprędce np. kalkulację, czy warto z pyłów kopalnianych produkować prefabrykaty budowlane, to by

 

biologiczne braterstwo. On tego nie lubił. Nie lubił umów, wzajemności, kalkulacji i wspólnego zabiegania o pomyślność. Ta chłodna postawa, oparta na

 

przyjdzie zamknąć sklepik.
Proceder handlowy opierał się na bardzo prostej
kalkulacji. Za samochód brało się w Brukseli od sześćdziesięciu do osiemdziesięciu

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego