kanon

Słownik języka polskiego PWN*

kanon
1. «ogólnie przyjęta w danej epoce norma, np. etyczna lub estetyczna»
2. «zbiór zasad, ustaw, tekstów o podstawowym znaczeniu»
3. «zbiór ksiąg uznanych przez Kościół za święte»
4. «utwór polifoniczny, w którym linię melodyczną głosu rozpoczynającego powtarzają kolejno wszystkie występujące głosy»
5.  «w prawie kościelnym: pojedynczy przepis prawny»
6. «najważniejsza część mszy; też: modlitwa eucharystyczna odmawiana podczas tego aktu»
7. druk. «stopień pisma»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego