karmel  I

 
Słownik języka polskiego PWN
karmel I «brązowa ciągliwa masa otrzymywana przez ogrzewanie sacharozy, glukozy lub cukru»
• karmelowy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego