kasta

Słownik języka polskiego PWN*

kasta
1. «w Indiach: zamknięta grupa społeczna zajmująca określoną pozycję w hierarchicznym układzie społecznym»
2. «grupa społeczna wyróżniająca się bogactwem, przywilejami, specjalnością zawodową itp.»
3. «u niektórych owadów: grupa osobników różniących się od pozostałych budową i cechami fizjologicznymi, przystosowanych do pełnienia określonych funkcji»

• kastowy • kastowość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego