kiedy  II

Słownik języka polskiego PWN*

kiedy II «spójnik wprowadzający zdanie czasowe, np. Było późno, kiedy wrócił do domu., rozpoczynajacy zdanie podrzędne oznaczające przyczynę, warunek czegoś, np. Kiedy jesteś taki mądry, radź sobie sam., lub łączący zdania o treści przeciwstawnej, np. Mógłby się uczyć, cóż kiedy nie chce.»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego