kodeks

 
Słownik języka polskiego PWN
kodeks
1. «usystematyzowany zbiór przepisów prawnych, najczęściej dotyczących jednej dziedziny prawa»
2. «zbiór zasad postępowania, dotyczących np. życia towarzyskiego lub etyki zawodowej»
3. «stara księga rękopiśmienna powstała z szeregu składek, ułożonych jedna na drugiej i spojonych ze sobą u grzbietu»

• kodeksowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego