koncyliacja

 
Słownik języka polskiego PWN
koncyliacja
1. «działanie mające na celu osiągnięcie przez strony pojednania»
2. «polubowne załatwianie sporów międzynarodowych przez powołanie komisji pojednawczej»

• koncyliacyjny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego