konferencja

Słownik języka polskiego PWN*

konferencja
1. «spotkanie przedstawicieli jakichś instytucji lub organizacji w celu omówienia określonych zagadnień»
2. «odmiana gruszy o późno dojrzewających owocach; też: owoc tej odmiany»
3. «wystąpienie kapłana lub osoby świeckiej w czasie mszy lub poza nią, poświęcone tematyce religijnej, etycznej itp.»
4. «w amerykańskiej lidze hokeja lub koszykówki: grupa eliminacyjna obejmująca zespoły określonej części kraju»

• konferencyjny • konferencyjka • konferować
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego