konwencjonalny

 
Słownik języka polskiego PWN
konwencjonalny
1. «zgodny z konwenansem»
2. «postępujący zgodnie z konwenansem»
3. «oparty na konwencji – przyjętym zwyczaju»
4. «niewykraczający poza schematy, nieoryginalny»
5. «znany od dawna, tradycyjny»

• konwencjonalnie • konwencjonalność
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego