korelacja

 
Słownik języka polskiego PWN
korelacja
1. «współzależność lub zgodność między faktami, zjawiskami itp.; też: ustalanie lub tworzenie takiej współzależności lub zgodności»
2. «współzależność występowania niektórych cech budowy i funkcji organizmu»
3. jęz. «zbiór par fonemów różniących się między sobą tą samą cechą dystynktywną»
4. mat. «związek między zmiennymi losowymi polegający na tym, że zmianie jednej zmiennej towarzyszy zmiana drugiej»

• korelacyjny, korelatywny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego