korporacja

Słownik języka polskiego PWN*

korporacja
1. «zrzeszenie osób mające na celu realizację określonych zadań»
2. «spółka kapitałowa oparta na kapitale złożonym z udziałów»

• korporacyjny • korporant • korporancki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego