kosmogonia

 
Słownik języka polskiego PWN
kosmogonia
1. «zespół wyobrażeń o genezie i początkowym stanie istnienia świata właściwy danej religii lub systemowi filozoficznemu»
2. «dział astronomii badający powstawanie i rozwój ciał niebieskich»

• kosmogoniczny
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego