kuria

Słownik języka polskiego PWN*

kuria
1. «zespół urzędów kościelnych podlegających biskupowi»
2. «w dawnym prawie wyborczym niektórych państw: okręg lub kategoria wyborców dzielonych według różnych cenzusów»
3. «w starożytnym Rzymie: jednostka podziału obywateli, stanowiąca również jednostkę wojskową i podatkową»
4. «w starożytnym Rzymie: miejsce posiedzeń senatu lub sądu»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego