kwinternion

 
Słownik języka polskiego PWN
kwinternion «zeszyt rękopiśmienny, składający się z pięciu kart pergaminu lub papieru»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego