lato

Słownik języka polskiego PWN*

lato
1. «pora roku między wiosną a jesienią»
2. daw. «rok»

• latko
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Polska w Londynie przeszła pod całkowitą opiekę Emigracji – w kilka lat później POSK udzielił jej lokalu, pokrył deficyt budżetowy, który wzrósł…

 

…veterum philosophorum jest młodsze od tamtych o co najmniej sto lat.
Pełny tytuł dzieła brzmi Sapientia veterum philosophorum sive
doctrina eorundem…

 

…zdarzenie nastąpiło.
Art. 112. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub
latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego