leksykon

Słownik języka polskiego PWN*

leksykon
1. «słownik o charakterze encyklopedycznym»
2. «pierwotnie: uporządkowany zbiór objaśnionych wyrazów i terminów jednego języka (greckiego lub łacińskiego), dotyczących określonej dziedziny»
3. «słownictwo, zwłaszcza jakiejś osoby lub grupy osób»

• leksykonowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego