liberalizm

 
Słownik języka polskiego PWN
liberalizm
1. «tolerancyjny stosunek wobec poglądów lub czynów innych ludzi»
2. «kierunek polityczny opowiadający się za zagwarantowaniem wolności jednostki, mniejszości narodowych, wyznaniowych itp.»

• liberalistyczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego