ligatura

 
Słownik języka polskiego PWN
ligatura
1. «znak graficzny, w którym połączono dwie lub trzy litery»
2. «nić służąca do podwiązania naczynia krwionośnego podczas operacji»
3. «w dawnej notacji: znak graficzny oznaczający następstwo dwu lub więcej nut; w nowoczesnej notacji: łuk nad nutami, które się gra legato»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego