logos

 
Słownik języka polskiego PWN
logos
1. «w starożytnej filozofii greckiej: powszechna prawidłowość świata (u Heraklita i stoików), rozum, pojęcie (u Arystotelesa)»
2. «w koncepcjach przed- i wczesnochrześcijańskich: twórcza siła boska»
3.  Logos «w teologii chrześcijańskiej: druga osoba Trójcy Świętej, Syn Boży»
4. zob. logo w zn. 2.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego