ludowy

 
Słownik języka polskiego PWN
ludowy
1. «dotyczący wsi i chłopów, a zwłaszcza ich tracycji»
2. «dotyczący ludu jako grupy społecznej składającej się z robotników i chłopów»
3. «przeznaczony dla ogółu społeczeństwa»

• ludowo • ludowość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego