majątek nieruchomy

Słownik języka polskiego PWN*

zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…nie. Dlatego uparcie podkreślam, że uprawnienia zabużańskie odnoszą się do majątku nieruchomego: działka pod Szczecinem w gestii Skarbu Państwa nie jest budżetem…

 

…trakcie jego działalności – pozostawał własnością Skarbu Państwa. Dlatego też zbywanie majątku nieruchomego przez przedsiębiorstwo bądź zaciąganie zobowiązań obciążających ten majątek zostało ograniczone…

 

…w powstających spółkach-córkach. Ustanowiono też kilkadziesiąt zastawów hipotecznych na majątku nieruchomym węglowych spółek. W sumie jednak możliwości egzekucyjne są ograniczone – główną…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego