matecznik

 
Słownik języka polskiego PWN
matecznik
1. «trudno dostępne miejsce w puszczy, gdzie są legowiska zwierzyny»
2. «miejsce schronienia lub działania; też: miejsce, w którym zachowały się jakieś tradycje»
3. «poletko, na którym się uprawia sadzonki roślin przeznaczonych na rozmnażanie»
4. «komórka na brzegu pszczelego plastra, przeznaczona do wylęgu pszczelej matki»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego