metropolia

 
Słownik języka polskiego PWN
metropolia
1. «główne miasto kraju lub regionu»
2. «państwo posiadające kolonie w stosunku do tych kolonii»
3. «prowincja kościelna składająca się z kilku diecezji, podległa metropolicie»
4. «w starożytnej Grecji: miasto-państwo macierzyste w stosunku do założonej przez nie kolonii»

• metropolitalny, metropolitarny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego